IMG_7711
トイレ交換前

トイレタンク内故障

ウォシュレット水漏れ

IMG_7717
トイレ交換後

TOTO ピュアレストQRに交換

IMG_7717
IMG_7717
地域 秦野市
工事内容 トイレ交換
所有時間 1時間半